Полезно

Изпускателните  системи са предназначени за насочване на газовете  от горивния процес от двигателя и за намаляване на шума и замърсяването.

Продължение...

Катализаторът представлява каталитичен конвертор разположен в изпускателната система на всички съвременни моторни превозни средства. Неговата цел е да превърне вредните за околната среда отработени газове, получени при цикъла изгаряне в двигателя, в безвредни вещества като въглероден диоксид, азот и водни пари. Катализаторът съдържа керамика или неръждаема стомана, метална матрица (субстрат), предмет на покритие, съдържащи катализатори, платина, паладий и родий. При повишена температура тези катализатори предизвикат реакции, които окисляват и намаляват замърсителите.
 

Продължение...

Каталози

http://exhaust.euro07.bg/images/osnoven.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/accessoari.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/pipes.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/mtscatalogue.jpg

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval