Катализаторът представлява каталитичен конвертор разположен в изпускателната система на всички съвременни моторни превозни средства. Неговата цел е да превърне вредните за околната среда отработени газове, получени при цикъла изгаряне в двигателя, в безвредни вещества като въглероден диоксид, азот и водни пари. Катализаторът съдържа керамика или неръждаема стомана, метална матрица (субстрат), предмет на покритие, съдържащи катализатори, платина, паладий и родий. При повишена температура тези катализатори предизвикат реакции, които окисляват и намаляват замърсителите.
 

 

                                                                                                                                                    

Какво е катализатор?

Катализаторът е устройство, разположено в изпускателната система на всички съвременни моторни превозни средства. Това е важен фактор  в пречистването на изгорелите газове, процес, който намалява изхвърляните в околната среда вредни емисии от моторни превозни средства. Неговата функция е  химически да промени вредните замърсители,така че максимално да се намали вредния ефект върху околната среда.

Какви са замърсителите?

Тези замърсители включват въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди, карбон монооксид  и др. Катализатрорът  химически променя тези газове в безвредни вещества, като въглероден диоксид, азот и водни пари.

Как работи Каталитичният конвектор

Вътрешната структура на каталитичния конвертор представлява монолитна структура керамика или неръждаема стомана, покрита с тънък слой благородни метали като платина,паладий и родий. Монолитният блок се състои от много финни канали, през които минават газовете. Преминавайки през питата, отработените газове взимодействат химически с благородните метали. Този процес започва при достигане на 250° -300°С .  Оптималната работна температура е от 300°С до 900°С.


Каталози

http://exhaust.euro07.bg/images/osnoven.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/accessoari.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/pipes.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/mtscatalogue.jpg

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval