Изпускателните  системи са предназначени за насочване на газовете  от горивния процес от двигателя и за намаляване на шума и замърсяването.

 


1. За контрол на емисиите
Замърсяването е опасно за здравето и околната среда. В европейското законодателство съществуват норми за ограничаване на емисиите на замърсяващи газове, от различните превозни средства. Всички автомобили са изградени за спазване на това законодателство и имат различни вградени системи за контрол на емисиите и устройства, които елиминират или значително намаляват емисиите от превозните средства.

2. Намаляване на шума
Намаляването на шума е от основните функции на изпускателната система.
Най-новата европейска директива за нивата на шумозаглушаване от изпускателните системи 96/20/ЕО, определя нивата, с които всеки един производител е длъжен да се съобразява.

3. Подобряване на ефективността
Изпускателната система насочва газовете от изгарянето в двигателя. Чрез непрекъснато осигуряване на плавния поток от отработени газове от двигателя. По този начин изпускателната система подобрява работата на  двигателя и намалява разхода на гориво.

4. Защита на пътниците
Проникването на отработени газове в купето на автомобила е опасно за здравето на пътниците. Затова изпускателната сиситема се проектира така, че да предотвратява проникването на отработени газове в купето на автомобила.

 

Каталози

http://exhaust.euro07.bg/images/osnoven.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/accessoari.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/pipes.jpg

http://exhaust.euro07.bg/images/mtscatalogue.jpg

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval