КАТАЛИТИЧНИ КОНВЕРТОРИ
Какво представлява и как работи
Страните от Европейската общност, стават все по-внимателни към опазването на околната среда и ограничаването на
токсичните газове в атмосферата. Задължение на производителите на автомобили и резервни части е да ги оборудват с
катализатори. Катализаторът представлява монолитна пита с голяма повърхност, подобна на пчелна структура, която
е покрита с благородни метали (платина, паладий, родий). При достигане на температура от 300оС и повече, газовете
изпускани от двигателя взаимодействат с благородните метали и в следствие на химическа реакция, опасните газове се
окисляват или редуцират до по-малко вредни за околната среда емисии.
Преди да се подмени катализатора
Необходимо е да се отстранят всякакви възможни неизправности по превозното средство, причинени от работата със стар
катализатор:
1. Грешно електронно регулиране или грешен баланс на отношението въздух / гориво;
2. Проблем със запалването на превозното средство (забавяне или изпреварване на запалването), дефектен ламбда сензор,
неизправни инжектори, дефектни клапани (тяхната повреда може да доведе до попадане на гориво в катализатора, което
да предизвика неговото стапяне);
3. Ако компонентите на двигателя показват признаци на износване, това може да предизвика достигане до катали¬затора
на масло или антифриз от двигателя и да го повреди. Създава се пепел, която повишава обратното налягане и води до
намаляване на мощността на двигателя. Значително се скъсява животът на катализатора и на двигателя;
4. Проверка на запалителните кабели и свещи –лошото изгаряне води до попадане на бензин в катализатора, което го
уврежда сериозно;
5. Проверка на изправността на ламбда сензорите –при повредена ламбда сонда се подава неправилен сигнал, който води
до грешна пропорция на горивната смес: ако горивото е повече от необходимото, то попада в катализатора и го поврежда;
ако е по-малко от необходимото –не протича правилната химическа реакция за обезвреждането на опасните газове;
6. Тежки вибрации могат да разрушат монолита, който е конструиран от тънка и чуплива керамика. Парчетата керамика
повишават налягането и прекъсват потока на газовете или се изхвърлят от катализатора и той остава празен.
При смяна:
1. Винаги да се използват нови скоби;
2. Катализаторът да се подравни перфектно, с цел избягване на вибрации и механични повреди;
3. Да не се използват метални чукове или други твърди инструменти, които биха могли да счупят монолита;
4. За уплъняване да се използва силикон;
5. След монтажа, да се провери дали емисиите отговарят на нормите, зададени от производителя и на законовите норми.__

http://exhaust.euro07.bg/images/MTS/katalizatora%20copy.jpg

1.Тръбите и тела с размери като оригиналните

 • Точно пасване при монтажа

Конкуренти: Промяна на размери с цел опростяване на производството

2.Тръби от неръждаема стомана стандарт AISI 409 и дебелина 1.5мм

 • По-висока механична чкост
 • По-голяма защита на срещу ръжда
 • Предотвратява проблемите от откъсване на метални частици, които да повредят керамичния монолит

Конкуренти: 1.2 мм дебелина, алуминизирана; риск от отделяне на частици, които попадат в монолита и го повреждат


3.Тръби огънати с вътрешна топка без пресоване

 • Равен диаметър на сгъвките
 • Оптимално обратно налягане
 • По-голяма мощност на двигателя
 • По-малък разход на горивото
 • По малък разход на прегряване на двигателя

Конкуренти: Тръби, извити без вътрешна топка или пресовани

4.Мека връзка с блокировка, като на оригиналните за по-дълъг живот

Конкуренти: Опростяват изделието, с цел намаляване на разходите

5.Външна заварка с подобрена устойчивост

 • Всички заварки са направени от робот с цел максимална устойчивост

Конкуренти: Заварки на ръка

6.Тяло от неръждаема стомана стандарт AISI 409 и дебелина 1.2мм

 • Висока устойчивост срещу вибрации
 • Избягват повреда на монолита от откъснати метални частици
 • Висока устойчивост срещу ръжда

Конкуренти: 1.0мм от неръждаема стомана

7.Вътрешност, с характеристики като на оригиналния

 • Същите елементи
 • Същите размери
 • Един и същ обем
 • Еднакъв брой на клетките

Конкуренти: По-малки пити с цел намаляване на разходит, което води до по-къс живот на катализатора

8.Керамичен монолит с характеристики като на оригиналния

 • Ниско обратно време
 • Бързо загравяне
 • Постояна работна температура
 • Една и съща повърхност, покрита с благородни метали

Конкуренти: Вътрешен материал с по-ниско качество


9.Еластична защита с характеристики като на оригиналния

 • Изолира монолита от металния корпус
 • Компенсира термичните разширения
 • Допълнителна защита на монолита от прекомерни вибраци

Конкуренти: Вътрешен материал с по-ниско качество

10.Монтажен комплект

 • Пълен комплект елементи необходими за монтажа

Конкуренти: Без монтажни елементи

11.Наличие на сертификат

 • Сертификат за хомологация

Конкуренти: Не отговарят на Европейските стъндарти за качество, съгласно изискванията на закона


JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval